CHÍNH SÁCH GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI

Hướng đến giúp người sử dụng có thể trải nghiệm được hương vị cà phê ý một cách trọn vẹn và hạnh phúc. Napoli Coffee luôn có trách nhiệm tiếp nhận và xử lý khiếu nại của khách hàng liên quan đến giao dịch tại mua hàng online napoli.vn . Khi phát sinh các phản hồi ý kiến hoặc khiếu nại về sản phẩm trong quá trình hư hại hoặc cấn móp trong quá trình vận chuyển, Napoli Coffee sẵn sàng tiếp nhận và thu hồi lại các sản phẩm hoặc nếu khách hàng lựa chọn hướng bồi thường lại chi phí hóa đơn của sản phẩm thì Napoli sẽ chịu trách nhiệm về các khoản chi phí cho hóa đơn của khách hàng.
 
Cách 1: Gọi qua hotline
Khách hàng thực hiện gọi điện thoại trực tiếp vào hotline của công ty: 1900 63 60 64 hoặc 090 848 1080 để báo lại tình hình. Napoli sẽ cho nhân sự liên hệ và thực hiện công việc thỏa thuận phương án giải quyết phù hợp theo 2 tình huống:
            +) Hoặc là thu hồi sản phẩm và đổi sản phẩm mới cùng loại, hoặc sản phẩm có giá trị tương đương
            +) Trường hợp khách hàng không đồng ý việc đổi mới sản phẩm hoặc chọn sản phẩm có giá trị tương đương thì Napoli Coffee sẽ chuyển lại chi phí tương ứng hóa đơn của sản phẩm.

Cách 2: Liên hệ qua kênh fanpage công ty
Khách hàng thực hiện gửi tin nhắn qua fanpage của công ty tại https://www.facebook.com/www.napoli.vn/. Nhân viên chăm sóc fanpage sẽ thực hiện gửi thông tin phản ánh này đến Napoli Coffee, Napoli sẽ cho nhân sự liên hệ và thực hiện công việc thỏa thuận phương án giải quyết phù hợp theo 2 tình huống:
            +) Hoặc là thu hồi sản phẩm và đổi sản phẩm mới cùng loại, hoặc sản phẩm có giá trị tương đương
            +) Trường hợp khách hàng không đồng ý việc đổi mới sản phẩm hoặc chọn sản phẩm có giá trị tương đương thì Napoli Coffee sẽ chuyển lại chi phí tương ứng hóa đơn của sản phẩm
 
Ngày hiệu lực chính sách 30/06/2021.