VAI TRÒ TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC ĐỐI TÁC - NHÂN VIÊN GIAO HÀNG

 
STT Quy trình Đối tượng xử lý quy trình Thời gian (Giờ hành chính)
1 Tiếp nhận đơn hàng Nhân sự tiếp nhận đơn hàng  4 - 8 tiếng
2 Xuất hàng Thủ kho  4 - 8 tiếng
3 Đóng gói Nhân viên đóng gói  4 - 8 tiếng
3 Giao hàng Nhân viên giao hàng
1) Trường hợp 1 đơn hàng trong nội thành (TP HCM)
8 - 12 tiếng
2) Trường hợp 2 đơn hàng ngoại thành (TP HCM)
Napoli Coffee sẽ vận chuyển dựa vào đơn vị vận chuyển hàng hóa Viettel Post.
Quy định và quy chế dịch vụ giao hàng sẽ áp dụng theo quy định của đơn vị Viettel Post: tham khảo tại đây
 

** TRÁCH NHIỆM ĐỐI TƯỢNG XỬ LÝ:
   Quy định trách nhiệm cho các đối tượng xử lý Logistics gồm:
   1) Nhân sự tiếp nhận đơn hàng
a) Chịu trách nhiệm theo dõi quá trình hoạt động của website 24/24 để nắm bắt được các đơn hàng được đặt trên website
b) Thực hiện lên đơn hàng và chuyển đến nhân sự thủ kho
c) Chịu mọi trách nhiệm liên quan theo quy chế hoạt động quản lý nhân viên của công ty
   2) Nhân sự thủ kho:
a) Chịu trách nhiệm nhận đơn hàng và xuất sản phẩm theo đơn hàng
b) Chịu trách nhiệm thực hiện gởi các sản phẩm đã xuất đến bộ phận đóng gói
c) Chịu mọi trách nhiệm liên quan đến sản phẩm trong quá trình xuất kho đến nhân sự đóng gói theo quy chế hoạt động quản lý của nhân viên công ty
   3) Nhân sự đóng gói
c) Nhân sự đóng gói chịu trách nhiệm tiếp nhận các sản phẩm từ thủ kho
b) Thực hiện kiểm tra sản phẩm và thực hiện đóng gói sản phẩm cẩn thận (đảm bảo không hư hại, cấn móp, vỡ, ...).
c) Chịu mọi trách nhiệm liên quan đến sản phẩm trong quá trình đóng gói sản phẩm theo quy chế hoạt động quản lý nhân viên của công ty.
   4) Nhân sự giao hàng
a) Chịu trách nhiệm tiếp nhận đơn hàng đã được đóng gói gửi từ bộ phận đóng gói.
b) Chịu mọi trách nhiệm trong quá trình vận chuyển sản phẩm đến khách hàng/ hoặc theo dõi quá trình vận chuyển đơn hàng
c) Có trách nhiệm thực hiện check trạng thái đơn hàng trên hệ thống để đảm bảo rằng sản phẩm đã được chuyển thành công đến khách hàng.