CHÍNH SÁCH KIỂM HÀNG

  • Không kiểm hàng
  • Sau khi nhận hàng, trong 3 ngày đầu kể từ ngày nhận hàng: nếu phát hiện hàng giao thiếu, hàng lỗi,  khách hàng có thể liên hệ trực tiếp với công ty kèm thông tin/ hóa đơn đặt hàng để được gửi bổ sung, hoàn trả, đổi lại hàng trong thời gian sớm nhất.