Napoli Coffee 135 Cầu Xây, Phường Tân Phú, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Địa điểm

Giới thiệu về cửa hàng

Napoli Coffee