Napoli Coffee - 138 Lý Nam Đế, Phường Đông Hương, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hóa
Địa điểm

Giới thiệu về cửa hàng

Napoli Coffee