Napoli Coffee - 142 Bạch Đằng, Phường 2, Tân Bình, Hồ Chí Minh
Địa điểm

Giới thiệu về cửa hàng

Napoli Coffee