NAPOLI COFFEE 206/11 ĐỒNG ĐEN, PHƯỜNG 14, QUẬN TÂN BÌNH, TP HCM
Địa điểm

Giới thiệu về cửa hàng

Quán tọa lạc tại vị trí: 206/11 ĐỒNG ĐEN, PHƯỜNG 14, QUẬN TÂN BÌNH, TP HCM
Khai trương ngày 13/07/2022

Napoli Coffee