Napoli Coffee 28 Nguyễn Gia Thiều, Phường 12, Thành Phố Vũng Tàu
Địa điểm

Giới thiệu về cửa hàng

28 Nguyễn Gia Thiều, Phường 12, Thành Phố Vũng Tàu
TƯNG BỪNG KHAI TRƯƠNG
GIẢM 20% TỪ NGÀY 28-30/07/2019


DANH MỤC CỬA HÀNG


Napoli Coffee