Napoli Coffee - 340A, Cách Mạng Tháng Tám, Phường Bùi Hữu Nghĩa, Quận Bình Thủy, Cần Thơ
Địa điểm

Giới thiệu về cửa hàng

Napoli Coffee