Napoli Coffee - 666 Đường số 1, Phường Bình Hưng Hòa, Bình Tân, Hồ Chi Minh
Địa điểm

Giới thiệu về cửa hàng

Napoli Coffee