Napoli Coffee - 690 Đường 21/8, Phường Đô Vinh, TP. Phan Rang - Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận
Địa điểm

Giới thiệu về cửa hàng

Napoli Coffee