Napoli Coffee - C14, Chung cư Phú Gia, Ấp 1, xã Phú Xuân, huyện Nhà Bè, Tp. Hồ Chí Minh
Địa điểm

Giới thiệu về cửa hàng

Napoli Coffee