Napoli Coffee - Chung cư Green River, 2225 Phạm Thế Hiển, Phường 6, Quận 8
Địa điểm

Giới thiệu về cửa hàng

Napoli Coffee