Napoli Coffee Đặng Ngọc Chinh , Khu Phố 5, Phường 3, Thành Phố Tây Ninh
Địa điểm

Giới thiệu về cửa hàng

Napoli Coffee