Napoli Coffee - Lô A1, 11 Lý Nam Đế, Phường Trà Bá, Thành phố Pleiku, Gia Lai
Địa điểm

Giới thiệu về cửa hàng

Napoli Coffee