Napoli Coffee - Nguyễn Trãi, Khu phố Long Thăng, Thị trấn La Hai, huyện Đồng Xuân, Phú Yên
Địa điểm

Giới thiệu về cửa hàng

Napoli Coffee