Napoli Coffee - Số 02, Tổ 9, Phố Nguyễn Trãi, Phường Âu Cơ, Thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ
Địa điểm

Giới thiệu về cửa hàng

Napoli Coffee