NAPOLI COFFEE - SỐ 2, KHU PHỐ 2, THỊ TRẤN ĐÔNG THÀNH, ĐỨC HUỆ, LONG AN
Địa điểm

Giới thiệu về cửa hàngNapoli Coffee