Napoli Coffee - Số 3/80, Đường Thủ Khoa Huân, Phường Thuận Giao, Tp. Thuận An, Bình Dương
Địa điểm

Giới thiệu về cửa hàng

Napoli Coffee