Napoli Coffee - Số 90 Yersin, Phường 4, Mỹ Tho, Tiền Giang
Địa điểm

Giới thiệu về cửa hàng

Napoli Coffee