CHI TIẾT HẠNG MỤC NAPOLI COFFEE GÓI CAO CẤP 350 TRIỆU - CÀ PHÊ PHONG CÁCH Ý

GIÁ TRỊ GÓI 500 TRIỆU - CÔNG TY HỖ TRỢ 150 TRIỆU ĐỐI TÁC CHỈ THANH TOÁN 350 TRIỆU
Diện tích quán từ 150 - 200m2. Bao gồm các hạng mục sau:


Ngày đăng: 26/05/2020 | 567 (Lượt xem)

Các tin khác