CHI TIẾT HẠNG MỤC NHƯỢNG QUYỀN NAPOLI COFFEE GÓI 160 TRIỆU

TRỊ GIÁ GÓI 200 TRIỆU - CÔNG TY HỖ TRỢ 40 TRIỆU ĐỐI TÁC CHỈ THANH TOÁN 160 TRIỆU
Diện tích quán từ 100 - 120m2. Bao gồm các hạng mục sau:
Ngày đăng: 26/05/2020 | 676 (Lượt xem)

Các tin khác