CHÍNH SÁCH NHƯỢNG QUYỀN CỦA NAPOLI LÀ GÌ?

1. Kinh doanh nhượng quyền là gì?
Là một hệ thống mở rộng mạng lưới cung cấp sản phẩm, dịch vụ thành công Chia sẻ cơ hội để phát triển hiệu quả  dưới thương hiệu nổi tiếng
Kinh doanh nhượng quyền xảy ra khi một doanh nghiệp (đơn vị nhượng quyền) trao cho doanh nghiệp khác (đơn vị nhận quyền) quyền sử dụng thương hiệu và phương thức hoạt động. Đổi lại, bên được nhượng quyền phải thanh toán các phí nhượng quyền cho bên nhượng quyền.

2. Thương hiệu nhượng quyền: NAPOLI COFFEE
Năm 1995 Thương Hiệu NAPOLI COFFEE có mặt hơn 23 năm, bằng sự năng động, sáng tạo đã bước đầu xây dựng thành công và mang lại hiệu quả với hệ thống nhượng quyền NAPOLI COFFEE hơn 1500 quán thành công  tại Việt Nam, Hàn quốc, Trung quốc.

3. Chi phí và thuật ngữ chuyên môn về nhượng quyền
Đơn vị nhượng quyền (franchisor): Công ty Cổ phần Sx-TM-XNK Cà phê NAPOLI .  là đơn bị độc quyền thương hiệu Và logo NAPOLI COFFEE trao cho một đơn vị, tập thể quyền sử dụng thương hiệu và phương thức hoạt động kinh doanh của mình.
 
✪ Đơn vị nhận quyền (franchisees): Là người được nhận quyền sử dụng thương hiệu, phương thức hoạt động,đổi lại đơn vị nhận quyền này phải thanh toán các loại phí nhượng quyền.

✪ Franchise fee - Phí nhượng quyền: Đây là phí mà bên nhận nhượng quyền phải trả cho bên nhượng quyền để sử dụng thương hiệu, phương thức hoạt động, mô hình kinh doanh từ đơn vị nhượng quyền. Phí nhượng quyền NAPOLI COFFEE là 70.000.000 VNĐ cho hợp đồng 5 năm (60 tháng).
 
✪ Initial Fee: Chi phí ban đầu cho các việc khởi tạo Và vận hành để bắt đầu kinh doanh như: thiết kế, máy móc, vật dụng trang thiết bị, âm thanh, ánh sáng, điện nước, trang trí, bảng hiệu, phần mềm quản lý, pha chế, huấn luyện, thủ tục, hành chính. NAPOLI COFFEE hổ trợ hoàn toàn cho đối tác không thu phí này.

✪ Loyalty fee: Đây là chi phí mà đơn vị nhận quyền trả hàng tháng cho đơn vị nhượng quyền. Chi phí này được trả cho việc duy trì, sử dụng thương hiệu và các quyền lợi khác mà NAPOLI COFFEE có trách nhiệm hỗ trợ. Chi phí đơn vị nhận chuyển nhượng cũng  được NAPOLI COFFEE hổ trợ miễn phí hoàn toàn.

4. Điều kiện đối tác nhượng quyền.
Các điều kiện của tổ chức, doanh nghiệp muốn trở thành đơn vị Nhận Quyền của NAPOLI COFFEE. Đây là những tiêu chí bất di bất dịch cân nhắc để trao quyền cho các đơn vị nhận quyền của mình:
✪  Địa điểm kinh doanh phù hợp
✪  Am hiểu hình thức kinh doanh và khả năng đầu tư thời gian của chủ đầu tư
✪  Khả năng quản lý của chủ đầu tư
✪  Tiềm lực tài chính của cá nhân, doanh nghiệp đầu tư
 
5. Hỗ trợ từ NAPOLI COFFEE
✪  Về xây dựng
Thiết kế, lên deco quán theo mặt bằng
Giám sát thi công
Về nguyên vật liệu
Cung cấp đầy đủ nguyên vật liệu và máy móc có giấy chứng nhận an toàn thực phẩm và công bố đạt chuẩn của nhà máy sản xuất của NAPOLI COFFEE.
✪  Về tuyển dụng đào tạo:
Cung cấp tài liệu mô tả công việc các vị trí
Cung cấp tài liệu hướng dẫn hoạt động
Huấn luyện nhân viên
Cập nhật kiến thức chuyên môn định kỳ
✪ Về Marketing
Tư vấn chiến lược tiếp thị phù hợp với địa bàn kinh doanh.
Sử dụng các tài nguyên của Hệ thống: Website, blog, social,...
✪  Về quản lý chất lượng
NAPOLI COFFEE có đội ngũ chấm QC (Chất lượng) các sản phẩm thức uống, và chất lượng dịch vụ,... để đảm hoạt động kinh doanh và thương hiệu được duy trì ổn định.


Ngày đăng: 23/06/2018 | 2786 (Lượt xem)

Các tin khác