NAPOLI COFFEE HỢP TÁC THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ VIỆT-HÀN


Nhằm phát triển sản phẩm ra thị trường Quốc tế, NAPOLI COFFEE đã ký kết hợp tác với đối tác Hàn Quốc.


NAPOLI COFFEE hợp tác thương mại quốc tế Việt - Hàn

NAPOLI COFFEE hợp tác thương mại quốc tế Việt - Hàn


Ngày đăng: 01/06/2018 | 1638 (Lượt xem)

Các tin khác