Napoli Coffee - Số 36, Đường Phan Chu Trinh, Phường Khai Quang, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc
Địa điểm

Giới thiệu về cửa hàngNapoli Coffee