Napoli Coffee - Phan Chu Trinh, KDC Số 2, Khai Quang, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc
Địa điểm

Giới thiệu về cửa hàng

Napoli Coffee