Napoli Coffee - 115 Nguyễn Thị Định, Phường Phước Long, TP Nha Trang
Địa điểm

Giới thiệu về cửa hàng

Napoli Coffee