Napoli Coffee - 293 Trương Thị Hoa, Kp. 3, P. Tân Thới Hiệp, Quận 12, Tp. Hồ Chí Minh
Địa điểm

Giới thiệu về cửa hàng

293 Trương Thị Hoa, Kp. 3, P. Tân Thới Hiệp, Quận 12, Tp. Hồ Chí Min

Napoli Coffee