Napoli Coffee - Đá Bàn, Thị trấn Ba Tơ, huyện Ba Tơ, Tp Quảng Ngãi
Địa điểm

Giới thiệu về cửa hàng

Napoli Coffee