Napoli Coffee - Đường số 6A Khu Dân Cư Visip Tịnh Phong, huyện Sơn Tịnh, Quảng Ngãi
Địa điểm

Giới thiệu về cửa hàng

Napoli Coffee