Napoli Coffee - KDC Huỳnh Châu, Đường Nguyễn Hữu Cảnh, Long Thạnh 2, Thốt Nốt, TP Cần Thơ.
Địa điểm

Giới thiệu về cửa hàng

Napoli Coffee