Napoli Coffee 19 Nguyễn Bá Tuyển, Hồ Chí Minh
Địa điểm

Giới thiệu về cửa hàng

Chủ quán: Nguyễn Thị Huyền
Địa chỉ: 19 Nguyễn Bá Tuyển, Bình Thạnh, TP HCM
Số ĐT: 0937 555 833


DANH MỤC CỬA HÀNG


Napoli Coffee